Pro Vaší pohodu

Sama jako velká milovnice kávy s radostí připravuji kávičku
pro Vaši pohodu, kterou s pečlivostí vybírám. 

Pro Vaše maximální kvalitativní nároky pro Vás k našim službám
a do dárkových balíčků vybíráme luxusní kávu od rodinné
moravské pražírny PRA-KA-ČER
/ PRAžírna KÁvy u ČERných / z Otrokovic.


Těšte se na 100% Arabicu z výběrových destinací
BRASIL, NICARAGUA, TANZANIA, HONDURAS,
GUATEMALA, COLOMBIA.